تصحیح اشتباه

تصحیح اشتباه‌

هیچ تردیدی وجود ندارد که تیم راستی آزمایی ما دچار اشتباه نشوند، بنآ‌ از تمام مخاطبین عزیز خود تقاضامندیم تا مشکلات، اشتباهات و لغزش هایی را که در مطالب ما مشاهده می نمایند برای ما از طریق راه های ارتباطی شریک سازند.

افغان فکت مکلف است که برای اصلاح اشتباه اقدام عاجل نماید و ضمن اصلاح و معذرت خواهی به زود ترین فرصت تصحیح را در سایت بروز رسانی نماید.

info@afghanfact.org
reports@afghanfact.org

Back to top button
× ارسال پیام؟