اصول اخلاقی افغان فکت

اصول اخلاقی تیم راستی آزمایی افغان فکت:

  1. راستی آزمایی افغان فکت جنبه سیاسی، اخلاقی و اقتصادی ندارد.
  2. اعضای تیم افراد غیرحزبی و غیر سیاسی اند.
  3. اعضا به قوانین نافذه کشور، اخلاق خبرنگاری و اصول اخلاقی سازمان بین المللی راستی آزمایی احترام قایل بوده و مکلف به پیروی آن استند.
  4. اعضا تیم ملزم به احترام گذاشتن به تنوع مذهبی، ملیتی، ارزش ها و فرهنگ بشری میباشد.
  5. اعضا و اداره افغان فکت انتقاد پذیر بوده و از دریافت انتقاد، پیشنهاد و فیدبک ها استقبال می نمایند.
  6. درستی یا نادرستی اطلاعات نزد ما به معنای راست‌گویی و دروغ‌گویی نیست.
  7.  ممکن بسیاری از رسانه ها، افراد و نهاد ها که مورد بررسی ما قرار گیرند به دلایل مختلف جملات مانند: اشتباه، منبع اشتباه وغیر معتبر، بی توجهی، جانبدارانه، غیر مسلکی و یا سایر جملات را مطرح کنند که مورد احترام ما می باشند.
  8. پروسه‌ي راستی آزمایی ما بر اصل بی‌طرفی استوار است به هیچ عنوان از اصول بی‌طرفی در جهت منافع تامین‌کنندگان مالی، شرکا، دولت‌ و نهادهای خارجی/داخلی تخطی نمی‌کنیم.
  9.  تمامی پرسونل افغان فکت آموزش دیده‌اند تا بر تحلیل و گزارش مبتنی بر واقعیت تمرکز کنند.
Back to top button
× ارسال پیام؟