شاخ‌دارشبکه های اجتماعی

فهرست کابینه‌ي‌ دولت موقت دروغ شاخدار است.

فهرست نشر شده‌ي‌ تشکیل حکومت همه شمول دروغ است.

خلاصه گزارش
  • فهرستی از افراد، شخصیت های سیاسی، مقامات و نظامیان پیشین به عنوان فهرست تشکیل حکومت همه شمول و حکومت موقت دست به دست میشود. بعد از فرار اشرف غنی مذاکرات صلح و تشکیل حکومت همه شمول برهم خورد و طالبان نیز پس از پیروزی شان اعلام نمودند که هیچ نوع دولت موقت و حکومت همه شمول در کار نیست. میرزا قلم بعد از راستی آزمایی به این خبر نشان «دروغ شاخدار» میدهد.

فهرستی از افراد که در رسانه های اجتماعی به عنوان تشکیل دولت موقت افغانستان به نشر رسیده است دروغ شاخدار میباشد.
بعد از سقوط جمهوریت در‌ برج اسد سال ۱۴۰۰ و فروپاشی ساختار نظام افغانستان گمانه زنی های در حلقات سیاسی وجود داشت که طالبان اقدام به تشکیل دولت موقت نمایند زیرا در مذاکرات صلح ایجاد اداره موقت بارها مطرح شده بود تا پروسه ادغام و تشکیل دولت جدید انجام شود اما با فرار اشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان، تمام طرح های پیشبینی شده شورای عالی صلح و تیم های مذاکره کننده  ازهم پاشید.

طالبان نیز بعد از پیروزی شان اعلام نمودند که هیچ گونه دولت موقت در کار نیست و حکومت طالبان همه شمول است.

تجربه اداره موقت در افغانستان بعد از سقوط دوره اول طالبان بود که در جدی سال ۱۳۸۰ بعد از کنفرانس بن اداره موقت ایجاد شد و هم چنان در سال ۱۳۸۱ دولت انتقالی بعد از تصمیم لویه جرگه تشکیل گردید.

میرزا قلم بعد از راستی آزمایی، به فهرست نشر شده نشان «دروغ شاخدار» میدهد.

بیشتر

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button
× ارسال پیام؟