مقامات حکومتینادرست

اظهارات که گویا «تبعیض و تعصب در امارت اسلامی جا ندارد» نادرست است.

معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با شماری از بزرگان و اعضای شورای سرتاسری بلوچ های افغانستان گفت که تبعیض و تعصب از میان برداشته شده و افغانان از حقوق مساوی بهره مند می باشند.

خلاصه گزارش
  • معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با شماری از بزرگان و اعضای شورای سرتاسری بلوچ های افغانستان گفت که تبعیض و تعصب از میان برداشته شده و افغانان از حقوق مساوی بهره مند می باشند. این گفته ها در حالی بیان می‌شود که جامعه جهانی و سیاسیون افغانستان حکومت طالبان را همه شمول نمی‌‌دانند تیم افغان فکت با تلاش و تحقیق فراوان به هیچ سندی دست نیافتند که نشان دهنده حضور اقوام و ملیت های مختلف کشور در ساختار حکومت باشد. هم چنان سند و ثبوتی وجود ندارد که نشان دهنده ختم تبعیض و تعصب در حکومت طالبان باشد. بنا میرزاقلم به گفته های این مقام طالبان نشان «نادرست» را می‌دهد.

آژانس اطلاعاتی باختر که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند به تاریخ ۱۶ ماه حمل ۱۴۰۲ گزارش ملاقات عبدالکبیر معاون ریاست الوزرا طالبان را با جمعی از بزرگان و اعضای شورای بلوچ های افغانستان نشر نموده است.

این گزارش به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا نشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 در  این ملاقات که در قصر سپیدار انجام شده است مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفته است که تبعیض و تعصب از میان برداشته شده و افغانان از حقوق مساوی بهره مند می باشند. 

این گفته ها همیشه از زبان مقامات طالبان شنیده شده است اما طالبان همواره مورد انتقاد شدید سیاسیون و جامعه جهانی قرار دارند و حکومت شان تک جنسی و تک قومی گفته می‌شود

در قسمت دیگر این خبر آمده است که بزرگان بلوچ از نظام اسلامی خوشحال اند و جوانان از این نظام حمایت می کنند و آماده خدمت می‌باشند. 

از این قسمت گزارش استنباط می‌شود که مهمانان بخاطر جلب رضایت طالبان اظهار خوشحالی و حمایت از نظام را نموده اند هم چنان نشان دادن آمادگی خدمت بیانگر این است که در امارت طالبان از ملیت بلوچ کسی سهم ندارد.

در ادامه خبر تذکره یافته است که بزرگان بلوچ خواهان حل مشکلات شان اند و خواستار این استندکه کادرهای بلوچ در چوکات امارت اسلامی جابجا شوند. 

از این بخش گزارش نیز بر‌می آید که مشکلات بلوچ ها همانند سایر ملیت های ساکن زیاد است و بلوچ ها هم در حاشیه قرار دارند و به شکل واضح خواستار استخدام کادرهای بلوچ در حکومت شده اند و در ادامه گزارش چنین آمده است:

همچنان مولوی عبدالکبیر از تلاش و فداکاری های فراموش ناشدنی قوم بلوچ یادآوری نموده است
و افزوده است که معیار انتصاب افراد در ساختارهای دولتی، شایستگی، تقوا و تخصص است و بر اساس این ضوابط از تجربه کادرهای بلوچ های کشور نیز استفاده خواهد شد. 

بازهم گزارش نشان میدهد که این مقام طالبان با استفاده از کلمات، طفره رفته و خلاف عملکرد شان معیار انتصاب را شایستگی و تقوا عنوان نموده است.

تیم افغان فکت با تلاش و تحقیق فراوان به هیچ سندی دست نیافتند که نشان دهنده حضور اقوام و ملیت های مختلف کشور در ساختار حکومت باشد. هم چنان سند و ثبوتی وجود ندارد که نشان دهنده ختم تبعیض و تعصب در حکومت طالبان باشد.

بنا میرزاقلم به گفته های این مقام طالبان نشان «نادرست» را می‌دهد.

بیشتر

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button
× ارسال پیام؟