رسانه هاشبکه های اجتماعینادرست

مکتوب جعلی منسوب به کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان

اخیرا نامه‌ی جعلی که دو تن از فعالان رسانه‌یی را برای حمایت در پروسه مهاجرت معرفی نموده است در رسانه‌های اجتماعی دست بدست می‌شود

اخیر مکتوبی در رسانه های اجتماعی دست ‌بدست می‌شود که با نشان کمیته مصونیت خبرنگاران افغان و هم چنان امضا نجیب شریفی رییس پیشین این نهاد مزین می‌باشد. هرچند فعالان رسانه‌یی و خبرنگاران مستحق دریافت چنین نامه‌ی اند و ممکن است آقایان هاتف و بارکزی نیز آنرا دریافت کرده باشند و یا در آینده دریافت نمایند. که در این باره افغان فکت هیچ نظری ندارد.
یکتن از همکاران کمیته‌ مصونیت خبرنگاران در تماس با افغان فکت نیز مکتوب ذیل را رد نمود.

 

اما این نامه از شکل ظاهری، ساختار و محتوا چند نکته دارد:

۱- عنوان این نامه حمایت دو تن از فعالان رسانه‌یی افغانستان به نام های محمدبشیر هاتف و حفیظ الله بارکزی برای درخواست پناهندگی می باشد و به هیچ نهاد مشخصی صادر نشده است.

۲- این نامه محمدبشیر هاتف را معاون و حفیظ الله بارکزی را رییس شورای ژورنالیستان افغانستان معرفی نموده است. در حالی که آقای بارکزی ادعای ریاست این شورا را دارد و به شکل انتصابی می‌تواند اقای هاتف معاون تعیین شده باشد، و در چند مورد دیگر مشکل نوشتاری نیز دارد.
همچنان صفحه‌ی انترنتی فعال تحت نام شورای عالی ژورنالیستان افغانستان وجود ندارد، تنها صفحه فیسبوک وجود دارد که از ۷ نوامبر سال ۲۰۱۶ بدینسو غیرفعال است.

۳- تاریخ صدور این نامه ۱۴ آگست سال ۲۰۲۳ مطابق ۲۳ اسد سال ۱۴۰۲ می‌باشد، اگر چنین نامه‌یی آقایان مذکور اخذ نموده باشند حتما در جریان دو سال گذشته اخذ نموده اند. این نامه بعد از نشر خبر نخستین جلسه کمیسیون تخطی رسانه‌ها که به تاریخ ۲۸ ماه سنبله سال ۱۴۰۲ برگزار شده بود در رسانه های اجتماعی نشر شده است. در جلسه متذکره آقایان هاتف و بارکزی نیز حضور داشتند.

          منبع عکس: وزارت اطلاعات وفرهنگ

۴- این نامه ظاهرا در ورق سربرگ رسمی کمیته نوشته شده است در حالیکه سربرگ موجود است و پاهین صفحه که باید نشانی های ارتباطی نهاد باشد را ندارد.

۵- اندازه متن در پاراگراف اول کوچک‌تر و در پاراگراف دوم برجسته‌تر است که ممکن از دو جا کاپی شده باشند و با هم تفاوت دارند.

۶- در پاراگراف اول نامه آقای هاتف منحیث معاون شورا و در پاراگراف دوم آقای بارکزی به حیث رییس شورا ذکر شده اند، در حالیکه مطابق رسمیات باید سلسله مراتب مراعات شود. هم چنان اگر آنها رییس و معاون نهاد اند چطور توانسته اند دو نفر از یک نهاد، عضویت کمیسیون تخطی رسانه ها را بدست بیاورند؟!‌

۷- امضا که منسوب به آقای شریفی است واضحآ که امضا اسکن یا کاپی شده می باشد.

۸-  آقای بارکزی متهم به سواستفاده از نام خبرنگاران است و به دلایل نامعلومی هم نتواسته است تا حال افغانستان را ترک کند.

بنا به توجه به این هفت مورد تفاوت و اشتباه فاحش در این نامه، میرزاقلم به مکتوب متذکره و خبرهای مربوط به صدور این نامه نشان «نادرست»‌ را می‌دهد. زیرا هنوز اطلاعاتی دقیق در دست نیست که آیا چنین نامه‌ی اصلا صادر شده است یا خیر! در حال حاضر با توجه به نکات بالا نامه فوق دست کاری شده و جعلی است.
اگر شما در این باره معلومات و اسناد بیشتر دارید لطفا با ما شریک سازید.

کمیته مصونیت خبرنگاران:
کمیته مصونیت خبرنگارن افغان از چند سال بدینسو فعالیت دارد. در وبسایت این کمیته آمده است که: کمیته مصونیت خبرنگاران افغان یک ساختار مستقل بوده که به منظور تامین مصونیت کارمندان رسانه‌یی افغان و خبرنگاران خارجی در افغانستان فعالیت مینمایند.

بعد از سقوط نظام جمهوریت، این کمیته به تعداد زیادی از خبرنگاران نامه تاییدی برای حفظ مصونیت و پناهنده گی به نهادهای خارجی و سفارت خانه ها صادر نمود. این عمل کمیته مورد انتقادهای شدید خبرنگاران و نهادها قرار گرفت و گفته می‌شود که پروسه معرفی خبرنگاران تقلب صورت گرفته است و افراد عادی و اقارب اعضا کمیته به نام خبرنگار معرفی شده اند و در بودجه آنها نیز اختلاس صورت گرفته است.
لینک وبسایت: کمیته مصونیت خبرنگاران

برای معلومات بیشتر نیز می‌توانید این بحث را دنبال کنید:

بیشتر

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button
× ارسال پیام؟